ΓΑΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΒΑΘΥ
600ΤΕΜ

ΓΑΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

1,28

/

τεμ

1+

* Ο ΦΠΑ είναι πρόσθετος ανάλογα την περιοχή.
Πληροφορίες:
Χρήσεις: