ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 100 x 100mm ΧΑΛΥΒΑΣ
ΒΑΘΥ
606ΤΕΜ

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 100 x 100mm

1,22

/

τεμ

1+

* Ο ΦΠΑ είναι πρόσθετος ανάλογα την περιοχή.
Πληροφορίες:
Χρήσεις: