ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 40 x 40mm ΧΑΛΥΒΑΣ
ΒΑΘΥ
610ΤΕΜ

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 40 x 40mm

0,81

/

τεμ

1+

* Ο ΦΠΑ είναι πρόσθετος ανάλογα την περιοχή.
Πληροφορίες:
Χρήσεις: