Αξίες της Εταιρεία μας

Η εταιρεία μας είναι συνώνυμη με τα ποιοτικά υλικά και την οικολογική δόμηση με ξύλο.

Η SetWood.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει την οικολογική ισορροπία, προάγοντας ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική συνείδηση. Στόχος της SetWood.gr είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως των εκπομπών CO2, καθώς και η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, με το ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα στο περιβάλλον μας. Με την αγορά νόμιμης ξυλείας υποστηρίζουμε το δάσος, διότι για κάθε κορμό εισαγόμενης ξυλείας, φυτεύονται δύο νέα δένδρα.

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα της setwoord.gr