Κοινωνική Υπευθυνότητα

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η SetWood.gr αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί. Οι άνθρωποί της είναι η κινητήριος δύναμη της επιτυχίας της. Βασίζει τις πολιτικές της πάνω σε αρχές όπως η τιμιότητα, το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός. Δημιουργεί ένα ασφαλές, άνετο και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον, όπου η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η παραγωγικότητα και η συνεχής βελτίωση [KAIZEN] ανταμείβονται. Σχεδιάζει την επιχειρηματική της στρατηγική σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζουν οι Αρχές του "Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών" [UN Global Compact].

Πιστεύει ότι με τη φροντίδα των δασών και τη χρήση ξύλου ως βασικό δομικό υλικό στις κατασκευές, μπορεί να αντιμετωπισθεί από κοινού η αλλαγή του κλίματος και η επίτευξη των δεσμεύσεων της Διεθνούς Πολιτικής του Κιότο της Ιαπωνίας [Kyoto City, Japan].

Η SetWood.gr αναπτύσσει συνεχώς τις διαδικασίες της ώστε να γίνει πιο περιβαλλοντικά αποτελεσματική, σε όλα τα επίπεδα.

Υποπροϊόντα, όπως πριονίδια και απορρίμματα, ανακυκλώνονται 100% ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοενέργειας. Η δημοτικότητα των κατασκευών από ξύλο αυξάνεται έντονα και προωθείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [θεσμικό όργανο της Ε.Ε.]. Η SetWood.gr κατανοεί την πραγματική αξία των ανανεώσιμων πρώτων υλών. Η στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαβίωσης είναι εύκολη, επιλέγοντας την πιο οικολογική επιλογή κατασκευής. Μια κατασκευή SetWood.gr είναι ένα προϊόν χαμηλής ενέργειας.

Το μέλλον του παγκόσμιου περιβάλλοντος είναι στα χέρια όλων μας.

Η εταιρεία εμπορεύεται και κατεργάζεται ξυλεία με πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και δηλώνουν ότι η ξυλεία προέρχεται από δάση με βιώσιμη και ελεγχόμενη υλοτόμηση που γίνεται με σεβασμό προς το περιβάλλον.