Οι εγκαταστάσεις της SetWood.gr

Οι εγκαταστάσεις της SetWood.gr στο Βαθύ Αυλίδας ενσωματώνουν την οικολογική μας ευαισθησία. Με τη χρήση γεωθερμίας και φωτοβολταϊκών συστημάτων 10kw, τα γραφεία μας παρουσιάζουν θετικό ενεργειακό αποτύπωμα και από κάθε έτος εξοικονομoύμε στην ατμόσφαιρα περίπου 13,6 tn CO2, μόνο από τα φωτοβολταϊκά.