Υπηρεσίες κοπής και διαμόρφωσης

Υπηρεσίες κοπής και διαμόρφωσης

Τεμαχισμός των ξύλων στις επιθυμητές διαστάσεις

Πλάνισμα και διαμόρφωση

Δυνατότητα παράδοσης έτοιμων προβερνικωμένων επενδύσεων τοίχου και πατωμάτων για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Συγκέντρωση και παράδοση όλων των απαραίτητων υλικών για τη στέγη σας, πάτωμα και κάθε κατασκευή (Ξυλεία, μεμβράνες, βίδες κ.λπ.)