Αξίες της Setwood

Αξίες της Setwood

Η εταιρεία μας είναι συνώνυμη με τα ποιοτικά υλικά και την οικολογική δόμηση με ξύλο.

Η SetWood.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει την οικολογική ισορροπία, προάγοντας ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική συνείδηση. Στόχος της SetWood.gr είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως των εκπομπών CO2, καθώς και η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, με το ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα στο περιβάλλον μας. Με την αγορά νόμιμης ξυλείας υποστηρίζουμε το δάσος, διότι για κάθε κορμό εισαγόμενης ξυλείας, φυτεύονται δύο νέα δένδρα.