Παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων στέγης

Παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων στέγης

Απεικόνιση στατικής επίλυσης γεωμετρίας της στέγης με τις διατομές και τα συνδετικά μέσα.

Στατικός υπολογισμός δίρριχτης ή τετράρριχτης στέγης

Στατικός υπολογισμός δίρριχτης ή τετράρριχτης στέγης

Δυνατότητα διαμόρφωσης διαφορετικού ψαλιδιού για κάθε στοιχείο της στέγης. Έλεγχος συνδετικών μέσων της στέγης (τεγίδες, σανίδωμα).

Στατική επίλυση δοκού μονόρριχτης, δίρριχτης ή τετράρριχτης στέγης

Στατική επίλυση δοκού μονόρριχτης, δίρριχτης ή τετράρριχτης στέγης

Επίλυση στέγης με απλή δοκό στηριζόμενη σε 2 ή 3 σημεία. Ελέγχος συνδετικών μέσων της στέγης (τεγίδες, σανίδωμα).

Επίλυση δικτυώματος στέγης

Επίλυση δικτυώματος στέγης

Ελέγχονται τα συνδετικά μέσα και τα δευτερεύοντα στοιχεία της στέγης (τεγίδες, σανίδωμα).

Έλεγχος πατώματος

Έλεγχος πατώματος

Γίνεται έλεγχος και για τις ταλαντώσεις του πατώματος.

Επίλυση πλαισιακών συστημάτων από ξύλο

Επίλυση πλαισιακών συστημάτων από ξύλο

Στατική επίλυση φορέων από ξύλο με χρήση λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων.

3D μοντέλο στατικού φορέα κτιρίων

3D μοντέλο στατικού φορέα κτιρίων

Τρισδιάστατος σχεδιασμός του στατικού φορέα σε κατάλληλο λογισμικό, ώστε να εναρμονίζεται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου.